Ceník

Cena služeb je stanovena individuálně na základě rozsahu požadovaných prací, množství dokladů a počtu zaměstnanců. Po dohodě je možné stanovit měsíční paušální částku. Tato částka může být po určité době přehodnocena v závislosti na rozvoji firmy.

Uvedený ceník služeb je orientační.

Podvojné účetnictví

Položka / řádek v deníku neplátce DPH
22,-
Položka / řádek v deníku plátce DPH 22,-
daňové přiznání k DPH je v ceně při paušálu 1 500 Kč

Daňová evidence

Položka / řádek v deníku neplátce DPH 18,-
Položka / řádek v deníku plátce DPH 22,-
daňové přiznání k DPH je v ceně při paušálu 1 200 Kč

Mzdy

Mzda a mzdová agenda
- dohoda o provedení práce / jeden zaměstnanec
- dohoda o pracovní činnosti / jeden zaměstnanec
- pracovní poměr / jeden zaměstnanec

 

 

 


130,-
250,-

250,-

Vyhotovení pracovní smlouvy, dohody od 130,-
Přihlášky a odhlášky 100,-
Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, nebo daně srážkové 500,-

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Uzavření účetních knih, rozvaha, výkaz zisků a ztrát 
Daňové přiznání s přílohou

3 500,-

2 700,-

až 7 000,-

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Závěrka, daňové přiznání, přehledy OSSZ, ZP 2600,-
Při stanovení výdajů procentem z příjmů 2200,-
DP pro nepodnikající osoby 800,-

Ostatní daně

DP k dani silniční vč. evidence aut 600,- do dvou aut, za každé další auto 50,-
DP k dani z nemovitosti od 1200,-
DP k dani z nabytí nemovitosti od 1200,-

Práce v hodinové sazbě

Úkony nad rámec paušálu   1 h 300,-
Zastupování při kontrole     1 h 350,-
Poradenství    1 h 400,-
Statistické výkazy 1000,-


Pravidelné služby poskytuji na základě smlouvy o vedení účetnictví/daňové evidence.
Mé služby jsou jištěny pojištěním účetních.
Nejsem plátce DPH.

2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek |  Odkazy